header-image

Upimir unió de petites i mitjanes residències

La nostra Associació està formada per propietaris de centres residencials i centres de dia petits i mitjans , privats i col · laboradors de tot Catalunya. Si desitges sentir-te representat per persones amb molta experiència i inquietuds en el sector de la mateixa manera que tu, Associat

PROPOSTES

Upimir aposta pel manteniment dels serveis socials existents , sempre amb la intenció de millorar la qualitat assistencial però des de la perspectiva del grau de satisfacció de l’usuari

OBJECTIUS

– Atendre de forma correcta i en el marc assistencial adequat a l’usuari , beneficiari de la Llei de la Dependència .
– Creació i manteniment de llocs de treball .
– Evitar la desaparició d’empreses amb anys de treball i dedicació en el sector .
– Evitar els danys col · laterals ocasionats a proveïdors i professionals del sector .
– No encarir en cap cas l’assistència que s’ofereix .
– Complir amb el redactat i l’esperit de la Llei de la Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones .

Plazas reisidencias Barcelona /Tarragona/Lleida/Girona
Hogar tercera edad Barcelona /Tarragona/Lleida/Girona
Residencias Barcelona /Tarragona/Lleida/Girona
Residencias geriátricas Barcelona /Tarragona/Lleida/Girona
Plazas disponibles residencia Barcelona /Tarragona/Lleida/Girona
Vacantes residencia geriátrica Barcelona /Tarragona/Lleida/Girona

PUBLICIDAD

Cargando…
Cargando…
Cargando…
Arriba