Dirección postal & Contacto

Nuestra dirección

C/. Jacint Verdaguer, nº 44B, 08970, Sant Joan Despí, Barcelona

Teléfono

Entre les activitats que habitualment realitzem, es poden destacar les seguents: Cèdules d’habitabilitat. Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE). Informes tècnics, Dictàmens i Certificats. Direccions d’Obra Nova. Assumeix de la direcció de les obres. Seguiment dels treballs. Certificacions de obra. Treballs de Seguretat. Estudis de Seguretat i Salut (ESS). Estudis Bàsics de Seguretat i Salut (EBSS). Coordinació de Seguretat en fases de projecte i de obra. Projectes tècnics de rehabilitació de edificis. Rehabilitació de façanes. Rehabilitació de terrats. Rehabilitacions estructurals. Reformes integrals. Certificat de Seguretat dels elements exteriors dels edificis. Aixecament de planos. Amidaments de obra. Projectes de muntatge de bastides. Treballs d’enderroc. Tramitació de Llicències d’Obres Tramitació de Ajuts a la Rehabilitació

PUBLICIDAD

Cargando…
Cargando…
Cargando…
Arriba