Dirección postal & Contacto

Nuestra dirección

Carrer d'Eduard Gibert 53, , Cornellà de Llobregat , Barcelona

Teléfono
E-mail

-

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

MORTER MONOCAPA, MORTER DE CAL, CARA VISTA, PINTURA AL PLIOLITE, AÏLLAMENT TÈRMIC DE FAÇANES, REVESTIMENTS DE PEDRA O MARBRE…

TREBALLS VERTICALS

REHABILITACIÓ DE PATIS INTERIORS, REPARACIÓ DE CORNISES, SUBTITUCIÓ DE BAIXANTS DE FIBROCIMENT, FAÇANES INTERIORS, PROTECCIONS D’ELEMENTS AMB MALLES, TREBALLS ESPECIAL…

RESTAURACIONS PATRIMONIALS

-Façanes-

ESTUCAT DE CAL, MARBREJATS, REPARACIÓ DE CORNISES, LLOSES DE BALCONS, ELEMENTS DECORATIUS, PINTURA AL SILICAT…

-Interiors-

PAVIMENTS, MOSAICS HIDRÀULICS, SOSTRES DECORATIUS DE ESCAIOLA, SOSTRES DE TELA PINTADA, RESTAURACIÓ DE BARANES, ESCALES, FUSTERIA….

COBERTES I TERRASSES

IMPERMEABILITZACIÓ DE TERRATS COMUNITARIS, COBERTES INVERTIDES, PAVIMENTAT DE TERRASSES, COBERTES INCLINADES DE TEULA…

REFORMES ESTRUCTURALS

RECONSTRUCCIÓ DE BIGUES DE FUSTA, SUBSTITUCIONS DE FORJATS, ESTINTOLAMENTS, REFORÇOS ESTRUCTURALS, COSIT DE ESCARDES, REPARACIÓ DE FISURES…

OBRA NOVA

-Treballs exteriors-

FORJATS DE FORMIGÓ ARMAT, ESTRUCTURA METÀL·LICA, PREFABRICATS DE FORMIGÓ, LLOSA DE FORMIGÓ, MUNTATGES TUBULARS, TANCAMENTS DE CERÀMICA…

-Acabat d’interiors-

PAVIMENTS DE GRES, ENRAJOLATS DE CERÀMICA, PLADUR, GUIX, FUSTERIA, PINTURA…

COBERTES I TERRASSES

IMPERMEABILITZACIÓ DE TERRATS COMUNITARIS, COBERTES INVERTIDES, PAVIMENTAT DE TERRASSES, COBERTES INCLINADES DE TEULA…

REFORMES ESTRUCTURALS

RECONSTRUCCIÓ DE BIGUES DE FUSTA, SUBSTITUCIONS DE FORJATS, ESTINTOLAMENTS, REFORÇOS ESTRUCTURALS, COSIT DE ESCARDES, REPARACIÓ DE FISURES…

REFORMA D’INTERIORES

-Habitatges particulars-

REFORMES INTEGRALS, DECORACIÓ DE CUINES I BANYS, PAVIMENTS. PARETS I SOSTRES, INSTAL·LACIONS, ACABATS, FUSTERIA I PINTURA…

-Locals Comercials-

DECORACIÓ DE BARS Y RESTAURANTS, OFICINES, BOTIGUE, DESPATXOS…

PROJECTES

-Disseny d’edificis-

ELABORACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE PLÀNOLS, 2D, 3D…

-Decoració d’interiors-

PROPOSTES D’INTERIORISME…

DOCUMENTACIÓ

-TRAMITACIÓ DE TOT TIPUS DE LLICÈNCIAS I PERMISOS MUNICIPALS

-SOL•LICITUD D’APERTURA D’ACTIVITATS I NEGOCIS

-INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS D’ URBANISME I PROTECCIÓ OFICIAL

PUBLICIDAD

Cargando…
Cargando…
Cargando…
Arriba